Γενική Δικηγορία

Εταιρικό - Εμπορικό Δίκαιο

Η Δικηγορική μας Εταιρία υποστηρίζει μεγάλο αριθμό μικρών, μεσαίων και μεγάλων εταιρειών και ειδικότερα:

  • Έχουμε μεγάλη παρουσία στον τομέα της συμβουλευτικής δικηγορίας με πολυετείς σταθερές συνεργασίες με επιχειρήσεις που μας συμβουλεύονται για κάθε νομικό ζήτημα της δραστηριότητάς τους και μας αναθέτουν την εξώδικη και δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεών τους ή την αντίκρουση απαιτήσεων τρίτων
  • Έχουμε εκτεταμένη εμπειρία και δραστηριότητα στη σύνταξη και επεξεργασία συμβάσεων, διεθνών και μη
  • Η Δικηγορική μας Εταιρία διαθέτει μεγάλη εξοικείωση με κάθε είδους σύγχρονη εταιρική μορφή και έχουμε αναλάβει και διεκπεραιώσει συστάσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις, μετατροπές κλπ εταιριών και επιχειρήσεων κάθε μορφής.
  • Συμμετέχουμε σε Διοικητικά Συμβούλια, καταρτίζουμε και επεξεργαζόμαστε αποφάσεις των Γ.Σ. και των Δ.Σ. των επιχειρήσεων
  • Αναλαμβάνουμε διαδικασίες, δικαστικές και διοικητικές, σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας γενικά, ανταγωνισμού και απαιτήσεων από αξιόγραφα, αγωγές πάσης φύσεως κλπ
  • Διαθέτουμε ειδική εμπειρία σε θέματα ειδικής διαχείρισης, πτωχεύσεων, εκκαθαρίσεων

Αστικές διαφορές - Αυτοκινητιστικά και Εργατικά ατυχήματα

Στο πλαίσιο του αντικειμένου αυτού υποστηρίζουμε εκτός των επιχειρήσεων και πολλούς ιδιώτες πελάτες σε σχετικές διαδικασίες και δίκες σε όλο το φάσμα των αστικών διαφορών, τόσο μεταξύ των ιδιωτών όσο και απέναντι σε ασφαλιστικές εταιρίες

Ακίνητα

Αγοραπωλησίες - Μισθώσεις - Διεκδικήσεις

Η ενασχόληση της Δικηγορικής μας Εταιρείας με το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι ιδιαίτερα έντονη, τόσο στο επίπεδο των επιχειρήσεων που υποστηρίζουμε νομικά, όσο και στο επίπεδο της  ιδιωτικής πελατείας μας και ιδιαίτερα στο επίπεδο των πελατών μας  κατασκευαστικών επιχειρήσεων

Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο

Η Δικηγορική μας Εταιρία υποστηρίζει κάθε είδους σχετικές διαφορές και νομικά ζητήματα τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας, όσο και για τη διεξαγωγή των σχετικών δικών

Εργατικές Διαφορές

Λόγω και της έντονης δραστηριότητάς μας στο Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, στο αντικείμενο αυτό υποστηρίζουμε κυρίως την εργοδοτική πλευρά με παρουσία στην Επιθεώρηση Εργασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων

ESPA