Η Εταιρία μας

Η Δικηγορική Εταιρία, που ιδρύθηκε το 2011, αποτελεί συνέχεια του Δικηγορικού Γραφείου που ίδρυσε και λειτουργεί από το 1975 ο Δικηγόρος Γεώργιος Δ. Ανδρέου και από το 2004 μαζί με τον Δικηγόρο  Δημήτριο Γ. Ανδρέου.

Μαζί με τους συνεργάτες μας, συνδυάζουμε τη σύγχρονη νομική αντίληψη με την πολυετή εμπειρία και την πολυσχιδή δραστηριότητα σε όλα σχεδόν τα θεματικά αλλά και σε απολύτως εξειδικευμένα αντικείμενα της συμβουλευτικής και δικαστηριακής δικηγορίας και σε όλα τα επίπεδα της δικαιοσύνης, της κοινωνικής και της οικονομικής δραστηριότητας, με ιδιαίτερη παρουσία στα ανώτατα Δικαστήρια της χώρας, τον Άρειο Πάγο, το ΣτΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τα χαρακτηριστικά του γραφείου μας είναι:

 • αξιοπιστία
 • υψηλό επίπεδο υπηρεσιών
 • αποτελεσματικότητα
 • διαρκής ενημέρωση και προσαρμογή στα νέα επαγγελματικά και γνωστικά αντικείμενα που απασχολούν την κοινωνία και τους πελάτες μας
 • άμεση προσωπική επαφή και σχέση

Επιβεβαίωση αποτελεί η επιλογή και η εμπιστοσύνη στο γραφείο μας πολλών, μεγάλων και επωνύμων, αλλά και εκατοντάδων μικρότερων πελατών.

Αυτό μας κάνει υπερήφανους και αισιόδοξους.


Οι τομείς δικαίου και  τα αντικείμενα στα οποία κυρίως δραστηριοποιείται η Δικηγορική μας Εταιρία είναι:

Α. Από τα αντικείμενα Γενικής Δικηγορίας

Α1. Γενικά

 • Εταιρικό και ευρύτερα Εμπορικό Δίκαιο (συμβουλευτική δικηγορία, εταιρικά, συγχωνεύσεις, εξαγορές, due diligence, συμβάσεις, σήματα, ανταγωνισμός, απαιτήσεις, αξιόγραφα, πτωχεύσεις, ειδική διαχείριση κ.α.)
 • Αστικές διαφορές και απαιτήσεις πάσης φύσεως, ιδιαίτερα  από Αυτοκινητιστικά και Εργατικά ατυχήματα.
 • Ακίνητα - Αγοραπωλησίες - Μισθώσεις - Διεκδικήσεις
 • Διαφορές Οικογενειακού και Κληρονομικού  δικαίου
 • Εργατικές Διαφορές

Α2. Ειδικά Αντικείμενα Αστικού και Εμπορικού Δικαίου

 • Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί
 • Ιατρικά λάθη από αστική και ποινική άποψη
 • Δίκαιο Διεθνών Μεταφορών
 • Κτηματολόγιο

Β. Από τα αντικείμενα Διοικητικού Δικαίου

 • Φορολογικές και τελωνειακές διαφορές και η διοικητική και ποινική υποστήριξή τους

Γ. Εξειδικευμένα Αντικείμενα

Η Δικηγορική μας Εταιρία έχει ιδιαίτερη ενασχόληση και εμπειρία σε εξειδικευμένους τομείς δραστηριοτήτων όπως:

 • Η ενέργεια και ειδικά η παραγωγή της από ανανεώσιμες πηγές
 • Η βιομηχανία
 • Το περιβάλλον
 • Τα δασικά θέματα από διοικητική και ποινική άποψη (δασικοί χάρτες, χαρακτηρισμός, προσφυγές κλπ.)
 • Η νομική  υποστήριξη των επιχειρήσεων και ειδικά των βιομηχανιών και παραγωγικών μονάδων στις  αδειοδοτικές διαδικασίες (περιβαλλοντική, δασική, βιομηχανική, λιμενική αδειοδότηση)
 • Ο αιγιαλός, η παραλία και τα λιμάνια
 • Η υποστήριξη των διαδικασιών ανάπτυξης και διαχείρισης Βιομηχανικών Περιοχών και Πάρκων. Δημιουργία και υποστήριξη των προβλεπομένων εταιρειών (ΕΑΝΕΠ – ΕΔΕΠ).
 • Νομοπαρασκευαστική εργασία, συμβουλευτική και δικαστική υποστήριξη στα αντικείμενα αυτά.

Δ. Ειδικά Διοικητικά Θέματα

 • Νομική υποστήριξη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού
 • Δημόσια έργα
 • Υποστήριξη της διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων (ΕΣΠΑ κλπ.)
 • Φαρμακευτική νομοθεσία, διακίνηση φαρμάκων και συναφών προϊόντων.
 • Νομοπαρασκευαστική εργασία στα ειδικά αυτά αντικείμενα.

Ε. Ποινικά θέματα

Η Δικηγορική μας Εταιρία υποστηρίζει και τις ποινικές διαφορές από τα παραπάνω αντικείμενα.

ESPA