Ποινικά

Σε όλα τα αντικείμενα δραστηριότητάς μας, η Δικηγορική μας Εταιρία υποστηρίζει και τη διεξαγωγή των σχετικών ποινικών δικών, ενώ διατηρούμε επίσης άριστη συνεργασία με εξειδικευμένα γραφεία στην ποινική δικηγορία, για περιπτώσεις  άλλων ποινικών αδικημάτων.

ESPA