Εξειδικευμένα Αντικείμενα

Ενέργεια - Α.Π.Ε.

Υποστηρίζουμε στο αντικείμενο αυτό  κάποιες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου σε όλα τα επίπεδα, από την περιβαλλοντική και βιομηχανική αδειοδότηση, τις εγκρίσεις, τις συμβάσεις και συμφωνίες με προμηθευτές και Δημόσιο, μέχρι την εγκατάσταση και την κατασκευή μονάδων Α.Π.Ε., τη διασφάλιση ακινήτων, την αντιμετώπιση και απόκρουση απαιτήσεων, αμφισβητήσεων και προσφυγών σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης και της δικαιοσύνης.

Βιομηχανία

Το γραφείο μας υποστηρίζει, παλαιότερα αλλά και συνεχώς, κάποιες από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας, ιδιαίτερα στα προβλήματα και τις δράσεις που σχετίζονται με την αδειοδότηση και τις αμφισβητήσεις στα αμέσως παρακάτω αντικείμενα:

  • Το περιβάλλον
    Εκτός από τις επιχειρήσεις το γραφείο μας υποστηρίζει και Ο.Τ.Α. αλλά και ιδιώτες σε περιβαλλοντικά θέματα, είτε σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, είτε σε δικαστικό επίπεδο
  • Τα δασικά θέματα από διοικητική και ποινική άποψη (δασικοί χάρτες, χαρακτηρισμός, προσφυγές κλπ)
    Συγκαταλεγόμαστε στις Δικηγορικές Εταιρίες με την μεγαλύτερη εμπειρία στην αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών σε όλα τα επίπεδα, είτε σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, είτε σε  δικαστικό επίπεδο
  • Τη νομική  υποστήριξη των επιχειρήσεων και ειδικά των βιομηχανιών και παραγωγικών μονάδων στις  αδειοδοτικές διαδικασίες (περιβαλλοντική, δασική, βιομηχανική, λιμενική αδειοδότηση)
    Και στο αντικείμενο αυτό συγκαταλεγόμαστε στις Δικηγορικές Εταιρίες με την μεγαλύτερη εμπειρία, υποστηρίζοντας κάποιες από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας

Αιγιαλός - Παραλία - Λιμάνια

Εκτός από την υποστήριξη μεγάλων επιχειρήσεων στα αντικείμενα αυτά και ειδικά στους καθορισμούς και τις παραχωρήσεις χρήσεως αιγιαλού και παραλίας και δημιουργίας λιμανιών, που είναι ένα από τα δυσχερέστερα αντικείμενα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η Δικηγορική μας Εταιρία έχει συμμετάσχει και  συμμετέχει στις επιτροπές που έχουν συσταθεί κατά καιρούς  από τον ΣΕΒ για την αναμόρφωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου

Βιομηχανικές Περιοχές και Πάρκα - ΕΑΝΕΠ - ΕΔΕΠ

Το πλέον εξειδικευμένο αντικείμενο ενασχόλησης της Δικηγορικής μας Εταιρίας, καθ’ ότι υποστηρίζουμε, απ’ αρχής, τη δημιουργία του μεγαλύτερου Βιομηχανικού Πάρκου της χώρας, που είναι και πάρκο εξυγίανσης της Άτυπης Βιομηχανικής συγκέντρωσης  Οινοφύτων - Ασωπού, αλλά και το βιομηχανικό Πάρκο Ασπροπύργου

Νομοπαρασκευαστική Εργασία

Σε πολλά από τα θέματα της Βιομηχανίας, του Αιγιαλού, των Παραλιών και των Λιμανιών, και των Βιομηχανικών Πάρκων απαιτήθηκε και η Δικηγορική μας Εταιρία κατήρτισε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά σχέδια νόμου, τροπολογίες, διατάξεις που ψηφίστηκαν εν τέλει

ESPA