Οι Υπηρεσίες μας

Γενική Δικηγορία

Εταιρικό - Εμπορικό Δίκαιο, Αστικές διαφορές - Αυτοκινητιστικά και Εργατικά ατυχήματα, Ακίνητα, Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο, Εργατικές Διαφορές

Περισσότερα

Ειδικά Αντικείμενα Αστικού & Εμπορικού Δικαίου

Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, Ιατρικά λάθη, Δίκαιο Διεθνών Μεταφορών, Κτηματολόγιο

Περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο

Φορολογικές και Τελωνειακές διαφορές, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο

Περισσότερα

Εξειδικευμένα Αντικείμενα

Ενέργεια - Α.Π.Ε., Βιομηχανία, Αιγιαλός - Παραλία - Λιμάνια, Βιομηχανικές Περιοχές και Πάρκα - ΕΑΝΕΠ - ΕΔΕΠ, Νομοπαρασκευαστική Εργασία

Περισσότερα

Ειδικά Διοικητικά Θέματα

Διαχείριση Ευρωπαϊκών Πόρων,Φαρμακευτική νομοθεσία, Νομοπαρασκευαστική Εργασία

Περισσότερα

Ποινικά

Η Δικηγορική μας Εταιρία υποστηρίζει και τη διεξαγωγή των σχετικών ποινικών δικών.

Περισσότερα
ESPA