Ειδικά Διοικητικά Θέματα

Η Δικηγορική μας Εταιρία διατήρησε επί έτη συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και μέλη και συνεργάτες της Δικηγορικής μας Εταιρίας συμμετείχαν ως εκλεγμένα μέλη ή διατηρήσαν πολυετή εξωτερική συνεργασία με Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού, ώστε να είμαστε μεταξύ των Δικηγορικών Εταιριών με ιδιαίτερη πείρα στα σχετικά ζητήματα.

Διαχείριση Ευρωπαϊκών Πόρων

Είναι ιδιαίτερη η εμπειρία του γραφείου μας στο εξειδικευμένο ζήτημα της υποστήριξης της Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Πόρων (προγράμματα ΕΣΠΑ κτλ), για το οποίο είχε και έχει συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και πολλούς Δήμους.

Φαρμακευτική νομοθεσία

Το γραφείο μας έχει υποστηρίξει και υποστηρίζει επιχειρήσεις παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών και διαγνωστικών προϊόντων  σε όλα τα επίπεδα της  σχετικής  νομοθεσίας και έχουμε ασχοληθεί με πληθώρα σχετικών θεμάτων, όπως ζητήματα διατίμησης, μεταβίβασης αδειών, rebate, clawback κλπ

Νομοπαρασκευαστική Εργασία

Σε πολλά από τα θέματα των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού και των Δημοσίων Έργω, τη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Πόρων και τη Φαρμακευτική νομοθεσία απαιτήθηκε και η Δικηγορική μας Εταιρία κατήρτισε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά σχέδια νόμου, τροπολογίες, διατάξεις που ψηφίστηκαν εν τέλει.

ESPA