Ειδικά Αντικείμενα Αστικού & Εμπορικού Δικαίου

Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Το γραφείο μας υποστηρίζει σχεδόν δύο δεκαετίες την ίδρυση και κυρίως τη λειτουργία νέων και υφιστάμενων Οικοδομικών Συνεταιρισμών, από την εξεύρεση εκτάσεων μέχρι τις σχετικές εγκρίσεις, την πολεοδόμηση, διανομές κλπ

Ιατρικά λάθη

Το γραφείο μας έχει χειριστεί μερικές από τις μεγαλύτερες υποθέσεις Ιατρικών Λαθών και έχει επιτύχει την επιδίκαση εκ των  υψηλοτέρων αποζημιώσεων σε παθόντες

Δίκαιο Διεθνών Μεταφορών

Συμμετέχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και υποστηρίζουμε νομικά τη λειτουργία μιας από τις μεγαλύτερες σε λειτουργία πολυεθνικές επιχειρήσεις διεθνών μεταφορών

Κτηματολόγιο

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας στις εμπράγματες διαφορές και τη διαχείριση ακινήτων η Δικηγορική μας Εταιρία μας χειρίζεται υποθέσεις κτηματολογίου σε όλα τα επίπεδα: ενστάσεις, δηλώσεις, διορθώσεις, πρόδηλα, δίκες

ESPA