ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΔΡΕΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ακαδημίας 27Α, 10671, Αθήνα

 

GEORGIOS D. ANDREOU - DIMITRIOS G. ANDREOU AND ASSOCIATES LAW FIRM

27A Akadimias str., 10671, Athens, GreeceΤηλ / Tel. +30 210 3640168,
+30 210 3640172,
+30 210 3640175
Fax. +30 210 3640160
e-mail: [email protected]

 

Σύντομα κοντά σας...