Γεώργιος Σ. Λουκάς
Εξωτερικός Συνεργάτης Δικηγόρος

Γεώργιος Σ. Λουκάς
Εξωτερικός Συνεργάτης Δικηγόρος

Ο Γεώργιος Λουκάς είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2003.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2000 και συνέχισε της σπουδές του στη Νομική Σχολή του Γαλλικού Πανεπιστημίου Lille II, από όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Δημοσιονομικό Δίκαιο (DEA Droit public financier).

Είναι Νομικός Σύμβουλος του ν.π.δ.δ. «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» και «Μ.Τ.Α. - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» και συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος & Δικηγόρος Εταιρειών και Δημοτικών Επιχειρήσεων, έχει εκπροσωπήσει στα Ανώτατα και λοιπά Δικαστήρια Δημόσιους Φορείς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν γένει παρίσταται στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τομείς ενασχόλησής του είναι το Αστικό, Εμπορικό, Εταιρικό και Φορολογικό Δίκαιο, τα ζητήματα Legal Due Diligence, το Corporate Finance, η Διεθνής Διαιτησία, οι Αγοραπωλησίες Εμπορικών και Επαγγελματικών Ακινήτων, η Σύνταξη Συμβάσεων στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, ενώ διαθέτει Εξειδίκευση σε Επαγγελματικές και Εμπορικές Μισθώσεις (εμπορικά κτίρια, ξενοδοχεία, αεροδρόμια κλπ), Σύνταξη εξειδικευμένων μισθωτικών συμβάσεων, Υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου, Σύνταξη και Παροχή Γνωμοδοτήσεων για λογαριασμό εταιρειών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Διοικητικές και Δημόσιες  Συμβάσεις, Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημοτικών Επιχειρήσεων και Κατάρτιση Δημοσίων Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για μακροχρόνιες εκμισθώσεις ακινήτων (Ξενοδοχεία, Αεροδρόμια κλπ), ιδιοκτησίας ν.π.δ.δ.

Μιλά αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Προσωπικό e-mail: [email protected]

ESPA